Premium Notes

यस वेभसाइटमा प्रिमियम नोटको सुविधा समावेश गरिएको छ । पाठकहरूले तोकिएको केहि शुल्क तिरेर यस्ता नोटहरूमा पहुँच पाउन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि पाठक महानुभावहरूले रकम इसेवा मार्फत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो इसेवा नम्बर रहेको छः 9847152205
Rs. 200‍/- only per Note (2nd+3rd+4th= Rs. 500/-)
This website includes the premium note facility. Readers can access such notes by paying a fee. For that, the readers have to deposit the prescribed amount through eSewa.
Our eSewa number is: 9847152205
For detailed information contact us.

Post a Comment

0 Comments